Overheid logo

Dienst ICT Uitvoering

Integraal Klantbeeld Medewerker

DICTU is een van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ondersteunt de primaire processen van diverse uitvoeringsorganisaties en de ministeries van EZK en LNV.

IKM showcase

Vraagstuk

Één systeem om effiënter te werken

IKM, Integraal Klantbeeld Medewerker, is bedoeld om de informatievoorziening voor de eerstelijns klantcontactcentrum medewerkers van de overheid te bundelen, versnellen en verbeteren. Vóór ingebruikname van IKM moesten de klantcontactmedewerkers in veel verschillende registers en systemen op zoek naar informatie over de klant aan de telefoon. Dit resulteerde in te lange wachttijden voor klanten.

Resultaat

Integraal Klantbeeld Medewerker

Het doel van IKM is om de informatie uit al deze registers via één kanaal aan de medewerker te presenteren. Er is uiteindelijk een applicatie ontwikkeld die informatie uit verschillende registers en systemen verwerkt en presenteert aan duizenden klantcontactmedewerkers. Hierdoor kunnen de klantcontactmedewerkers effiënter werken en sneller de klantvraag beantwoorden. Dit is gerealiseerd door middel van SOAP en API-koppelingen.

Meer weten?Lees meer over onze werkwijze.